?> Kris Coucke - ALGEN BESTRIJDEN
Page loading...
NL|EN|FR
                   
HOME   ALGEMEEN   TECHNISCH   PRODUCTEN   CONTACT
"Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op."

"Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op."

KRIS COUCKE
ALGEMEEN
 
GSM +32 (0)478 81 35 55
EMAIL    
BTW BE 0681 351 556
 
 
ALGEN meer  down

"Algen" is de niet-systematische verzamelnaam voor een aantal groepen relatief eenvoudige organismen die aan fotosynthese doen, of wat specifieker, nagenoeg alle organismen die aan fotosynthese doen en niet behoren tot de 'hogere planten' of 'landplanten'.

Alhoewel algen in het algemeen beschouwd worden als simpele planten, behoren ze tot meer dan één rijk, namelijk de planten en de protista.

Algen kunnen zowel eencellige als meercellige organismen zijn en relatief gecompliceerde vormen aannemen zoals zeewier. Algen hebben geen bladeren, wortels, bloemen of andere organische structuren die de hogere planten typeren. Ze verschillen van andere protista in dat ze fototroof zijn, alhoewel dit niet voor alle algen geldt, aangezien sommige soorten mixotroof zijn. Sommige eencellige soorten zijn geheel afhankelijk van externe energiebronnen en hebben hun fotosynthetische vaardigheid verloren.

Alle algen hebben hun fotosynthetische structuren afgeleid van de blauwalg (ook wel cyanobacterie) en produceren zuurstof als bijproduct van fotosynthese. Het wordt geschat dat algen 73 tot 87 procent van de zuurstof produceren die voor mensen en andere landdieren ter beschikking staat.

De verschillende soorten algen spelen een belangrijke rol in de aquatische ecologie. Microscopische vormen die onder water leven, genaamd fytoplankton, zijn de voedselbasis voor de meeste aquatische voedselketens. In erg grote dichtheden, zogenaamde algenbloei, kunnen algen het water verkleuren en andere levenwezens vergiftigen of verdrijven.

Over het algemeen zijn algen een indicator voor de kwaliteit van het milieu waarin zij voorkomen. Een te veel aan algen duidt op (te) voedselrijk water. Als hier niet tijdig verandering in gebracht wordt zullen de algen 's nachts zoveel zuurstof verbruiken dat andere organismen niet kunnen overleven. Hierdoor ontstaat hypoxie. De natuur kan er jaren over doen om de gevolgen hiervan ongedaan te maken. Zo ook kan een tekort aan algen negatieve effecten voor het milieu met zich meebrengen.
 up


VOOR IEDER ALGENPROBLEEM EEN OPLOSSING meer  down

Voor ieder algenprobleem is er een oplossing, zowel professioneel als particulier. Onze algenbestrijdende toestellen worden in verschillende sectoren ingezet. Om u een beter idee te geven over welke toepassingen we het hebben, volgt hier een overzicht van de mogelijkheden:

  • Vijvers, visvijvers, zwemvijvers, stadsvijvers en -fonteinen
  • Zwembaden
  • Viskwekerijen voor consumptie
  • Waterzuivering
  • Wateropslag
  • Beregeningswaters
  • Golfterreinen
  • Koeltorens
  • enz...
 up


BEKIJK ONZE REFERENTIES

Gelieve contact op te nemen voor verdere referenties.